CLUB - MUZIEKCENTRUM N201
CLUB - MUZIEKCENTRUM N201 | ZWARTEWEG 90 AALSMEER | TEL. 0297-365959 | E-MAIL: INFO@N201.NL

All | Dance | Alternatief

Datum: 02 februari

Tijd: 20:00u - 00:00u

gratis

Datum: 10 maart

Tijd: 20:00u - 01:00u

gratis

Winter Gabberland

Early hardcore

Datum: 17 maart

Tijd: 22:00u - 05:00u

nnb

Datum: 24 maart

Tijd: 20:00u - 01:00u

gratis

ANBI

Naam:            Stichting CJA (Cultureel Jongerencentrum Aalsmeer)
Bekend als:    N201
Adres:              Zwarteweg 90, 1431 VM, Aalsmeer
Email:              info@n201.nl
Internet:            www.n201.nl
IBAN:                NL32 RABO 0170501132
KvK:                  54079292 (Kamer van Koophandel Amsterdam)
RSIN:                851150251
BTW:                 NL.8511.50.251.B01
SBI-code:         889931/Sociaal-cultureel werk
Sector-code:    35
ANBI:                  Ja
CAO:                    Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
Werknemers:    1  (0,8 fte)
Vrijwilligers:      80
====================================================================================================
Doelstelling (statuten):
Het bieden van een breed cultureel activiteitenprogramma gericht op jongeren en het bieden van mogelijkheden aan jongeren om deel te nemen aan culturele activiteiten en hun talenten te ontwikkelen op zowel cultureel inhoudelijk als op organisatorisch en ondersteunend gebied.

Middelen (statuten):
(a)    Het organiseren van optredens van muzikanten, bands en dj's;
(b)    Het stimuleren en begeleiden van jongeren bij het organiseren van de activiteiten;
(c)    Het bieden van een podium voor jong lokaal talent;
(d)    Het maken en verspreiden van publiciteitsmateriaal met als doel de activiteiten van de stichting bekend te maken;
(e)    Het in eigendom of erfpacht verwerven, dan wel huren van één of meer ruimten en het exploiteren van deze ruimten voor de activiteiten van de stichting waaronder begrepen het verstrekken van spijzen en dranken;
(f)    Het verhuren van oefenruimte;
(g)    Het samenwerken met andere instellingen op het gebied van cultuur en jongerenwerk;
====================================================================================================
BELEIDSPLAN (HOOFDLIJNEN)
Stichting Cultureel Jongerencentrum Aalsmeer
(CJA) organiseert en faciliteert culturele activiteiten,
zoals concerten, voorstellingen, festivals en
feesten voor en met jongeren. CJA wil met deze
activiteiten het culturele aanbod verbreden en
jong publiek kennis laten maken met de uiteenlopende
muziekgenres. Om dit te bereiken werken
we samen met zowel jong talent als gevestigde
muzikanten, muziekdocenten, event organisatoren,

stichting de Binding, Feestweek Aalsmeer, KCA en
Cultuurpunt Aalsmeer. De activiteiten vinden
voornamelijk plaats in Cultureel Jongerencentrum
N201.

CJA wil talentontwikkeling en (jongeren-) participatie
stimuleren door de activiteiten zoveel mogelijk
met de jongeren zelf te organiseren en uit
te laten voeren. CJA kan daarbij rekenen op de
inzet van een groot en gemotiveerd team vrijwilligers
van de N201. Daarnaast dienen zich ook
regelmatig groepen jongeren aan die zelf een
activiteit willen organiseren. Zij kunnen dan rekenen
op de nodige begeleiding vanuit CJA.

Cultureel ondernemerschap is voor CJA al sinds
de oprichting een belangrijk aspect van de organisatie.
Dat betekent dat wij zoveel mogelijk eigen
inkomsten willen genereren, met als doel onze
visie en ambities te kunnen realiseren.
====================================================================================================
BESTUUR EN BELONINGSBELEID
Denise Overwater (secretaris)
Lotte Kloos (penningmeester)
Philip ten Brink
Rutger Jongkind (voorzitter)

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

================================JAARVERSLAG EN JAARREKENING

Jaarverslag 2016:

65 activiteiten (exclusief poolcafé)

Aantal concerten en (mini)festivals:                        10 (2010 bezoekers)

Aantal talentontwikkelingsprogramma:                 17 (600 deelnemers/bezoekers)

Aantal voorspeelavonden:                                           6 (470 bezoekers)

Aantal dancefeesten:                                                     9 (1800 bezoekers)

Aantal tienerdisco's:                                                       8 (2150 bezoekers)

Aantal overige activiteiten:                                         16 (1725 bezoekers)

Aantal poolcafé (inloop):                                              84 (10-20 bezoekers per keer).

Totaal aantal bezoekers (excl. poolcafé):             8750 (2015: 5340)

 

====================================================Jaarrekening 2016:

Totale baten: € 107.161 (2015: € 112.408. 2014: € 98.305)

Totale lasten: € 115.708 (2015: € 117.379. 2014: € 104.362)

Exploitatieresultaat: € -8.547 (2015: € -4.971, 2014: € -6.057)

 

Toelichting baten:

Entree:                                                €  5.824 (2015: €  7.448, 2014: €  3.803)

Baromzet:                                          € 32.116 (2015: € 25.836, 2014: € 15.769)

Verhuur:                                             € 15.214 (2015: € 10.065, 2014: € 13.103)

Subsidie gemeente Aalsmeer:   € 53.000 (2015: € 69.000, 2014: € 61.024)

Fondsen en giften:                         €  3.536 (2015: €     60, 2014: €  4.000)

 

Toelichting lasten:

Personeelskosten:                          € 47.386 (2015: € 46.859, 2014: € 40.005)

Huisvestingskosten:                       € 15.210 (2015: € 15.007, 2014: € 19.553)

Barinkoop en -kosten:                  € 22.450 (2015: € 20.195, 2014: € 15.267)

Activiteitenkosten:                        € 18.174 (2015: € 22.080, 2014: € 16.993)

Kantoor- en algemene kosten:  €  9.349 (2015: €  9.457, 2014: € 10.807)

Afschrijving inventaris:                  €  3.139 (2015: €  2.214, 2014: €  1.512)

Rentelasten:                                     €      0 (2015: €  1.567, 2014: €      0)

======================================================================